کاهش رتبه الکسا

در سال های اخیر ، رتبه الکسا یکی از معیارهای سنجش عملکرد وب سایت ها به شمار می رود. الکسا که یک وب سایت آمارگیر می باشد ، بر اساس فاکتورهای موردنظر خود ، به هر سایت یک رتبه کشوری و یک رتبه جهانی اختصاص می دهد. یکی از راه های تضمیمی کاهش رتبه الکسا سایت ، استفاده از تبلیغات پاپ آپ می باشد. به کمک پاپ اپ ، شما می توانید خیل عظیمی از کاربران وب را به سمت سایت خود هدایت نموده و در کوتاه مدت ، باعث بهبود رتبه الکسا سایت خود شوید.

مهمترین معیار کاهش رتبه الکسا ، افزایش ترافیک سایت می باشد و پاپ آپ اول با ارائه بهترین خدمات در زمینه تبلیغات پاپ آپ ، می تواند تاثیر شگرفی در بهبود رتبه الکسا سایت شما داشته باشد.